تماس با ما

آدرس:

قم – پردیسان – خیابان هانی ابن عروه – کوچه ۱ – پلاک ۶

ایمیل

nashr@jahadi.ir

تلفن

۳۳۵۵۱۲۱۲ – ۰۲۵