تماس با ما

آدرس:

قم – بلوار شهید دل‌آذر – آذر ۱۶ – پلاک ۴۰

ایمیل

nashr@jahadi.ir

تلفن

۳۷۲۰۹۸۶۵ – ۰۲۵